Locatie Rijswijk

21 & 22 maart, 19 april 2024
Te Rijswijk ZH
Deze cursus wordt gegeven door Hechter!
Voor meer informatie kun je kijken op www.hechter.nu en aanmelden kan via dezelfde site

Basiscursus Sherborne Bewegingspedagogiek:
SDM Beginner en Practitioner

Read More →
17 oktober 2022
Posted by Sherborne NL

Een mooie studiedag

Wat hadden we een mooie studiedag
In beweging met aandacht voor proprioceptie en reflexintegratie
Dank aan onze inspirerende sprekers Karin van de wittenboer en Annemieke Spreij

Read More →
15 april 2022
Posted by Sherborne NL

Afscheid

Toen ik in de periode 1981-1985 mijn dansexpressie opleiding deed aan de Theaterschool in
Amsterdam, hoorde ik van 2 medestudentes die een maand bij haar in Engeland waren geweest,
over het bestaan en het werk van Veronica Sherborne. Van toen af aan wist ik zeker dat dit mijn hart
had, naast mijn dansexpressie.

In 1999 werd de Kerngroep Sherborne Nederland opgericht door AnneMarie Joosten, Wil Moonen,
Gert Vermeer en mijzelf, en samen werden we de eerste 4 courseleaders. Nici Ummels en Ine Tiel
Groenestege kwamen er enkele jaren later bij. Ik heb ruim 20 jaar bijgedragen om Sherborne
Bewegingspedagogiek in Nederland en daarbuiten bekend te maken en te onderwijzen. Ik heb
internationaal mijn bijdrage geleverd als docent op APC’s, in het Internationale Onderwijspanel en als
ISCO- bestuurslid.

Het Onderwijspanel heeft haar werk zo goed als af en zoals jullie weten is de hertraining van alle
courseleaders in Bristol vorig jaar verschoven naar dit jaar, en gezien de nog steeds onmogelijke
omstandigheden weer verschoven naar juli 2022.

Ik heb besloten te stoppen met mijn werk als bestuurslid, omdat ik ruimte wil geven aan een nieuwe
stijl van werken en het jonge bloed in het huidige bestuur. Ik vind het goed om na 20 jaar het stokje
over te dragen. Het is een hele stap voor me, maar ook heel gepast.

Mijn uitvoerende werk als Sherborne trainer blijf ik doen. Mijn deelname aan het Onderwijspanel
maak ik af tot en met de hertraining in Bristol volgend jaar.

Mijn deelname aan het ISCO-bestuur zal ik helaas moeten stoppen, zodra ik een opvolgster vanuit
het bestuur enigszins heb kunnen inwerken voor deze nieuwe taak.

Ik heb mijn werk met heel veel liefde en passie gedaan. Zowel als docent als in mijn andere taken.
Ik ben een gelukkig mens omdat mijn werk, zowel dans als Sherborne, altijd mijn ziel is geweest en
nog steeds is! Ik ben ontzettend dankbaar dat ik aan heel veel mensen de rijkdom van Veronica
Sherborne heb kunnen overdragen. Ik dank mijn collega’s van de Kerngroep en Sherborne Nederland
en het huidige bestuur voor onze gedreven samenwerking in ons gedeelde enthousiasme voor wat
Sherborne is en betekent.

Ik wens het nieuwe bestuur alle energie en goeds! Er wacht jullie zeker een spannende taak met de
invoering van de nieuwe onderwijsstructuur volgend jaar.

Een bestuur kan niet floreren zonder enthousiaste leden!

Ik hoop dan ook van harte dat SDM mede door jullie en alle andere Sherborners van Nederland nog
lang in volle bloei zal blijven. Dank jullie wel voor je inzet daarvoor!

Het ga ons allen goed.

We blijven in beweging!

Hartelijke groet,
Ellen van de Gruiter

Read More →
11 april 2021
Posted by Sherborne NL

Algemene Ledenvergadering Online

Online: 8 april 2021 van 19.30 tot 21.30 via Zoom

Fijn als je als lid (of je kunt vanaf de jaarvergadering lid worden!) met ons het afgelopen Sherborne jaar wilt evalueren, en met ons wilt mee te denken over het onderhouden van de kwaliteit van Sherborne Bewegingspedagogiek, het bevorderen van samenwerking in de verschillende werkvelden en het kenbaar maken van wensen en behoeften, die mogelijk in het komende jaar vorm kunnen krijgen.
Ook staat een deel van deze ledenvergadering in het teken van het afscheid van Ellen van de Gruiter, die meer dan 20 jaar zich in heeft gezet voor  Sherborne Bewegingspedagogiek en zich jarenlang waardevol heeft ingezet voor de Nederlandse Sherborne Vereniging. Je bent van harte welkom om met ons haar afscheid vorm te geven deze avond. Opgeven en info: sherborne.nl@gmail.com

Read More →
19 maart 2021
Posted by Sherborne NL

Uitnodiging Jaarlijkse Studiedag 2019

Uitnodiging Jaarlijkse Studiedag Vereniging Sherborne Nederland op 3 oktober 2019

Ook dit jaar organiseren we een Sherborne Studiedag. Dit jaar is het thema van de dag ‘Hersens in beweging: Sherborne van toen naar nu’. 

Ter ere van het vijfjarig jubileum van Vereniging Sherborne Nederland zijn we verheugd jullie een bijzonder programma te kunnen aanbieden, waarin we Sherborne bewegingspedagogiek in een historisch perspectief willen plaatsen.

We zijn vereerd dat eregast Janet Sparkes, die Veronica Sherborne gedurende vele jaren van zeer nabij heeft meegemaakt ons ochtendprogramma wil verzorgen. In de middag zal Mark Mieras de betekenis van Sherborne’s werk belichten met wat de kennis van wetenschappelijk onderzoek naar de werking van ons brein aan verrassende inzichten heeft opgeleverd. En natuurlijk gaan we creatief in beweging! Onder de bezielende leiding van Paul Thys.

Verderop in deze uitnodiging lees je meer over het programma, stellen de gastsprekers zich voor en vertellen ze meer over wat zij op 3 oktober gaan doen. 

Locatie​ 
De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Ons advies is met het OV te komen. De locatie is een kwartiertje lopen van het Centraal Station Utrecht. Voor wie met de auto komt, er is een parkeerregeling met een  parkeergarage in de buurt, waarbij de kosten voor de hele dag €13,50 bedragen. 

Kosten​
De kosten voor deze studiedag bedragen €110,- voor leden van Vereniging Sherborne Nederland en €125,- voor niet-leden.
Inschrijven kan vanaf nu via www.sherborne.nl

Accreditatie voor deze dag wordt aangevraagd bij het KNGF voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut, én bij de SKJ.

Klik hier om je in te schrijven voor de studiedag

Programma van de dag

9.00 – 9.30 Binnenkomst, koffie/thee

9.30 – 9.40 Welkom door Lonneke van Elburg, voorzitter van

Sherborne Nederland

9.40  – 11.00. Lezing door eregast Janet Sparkes: “Veronica Sherborne:

A Teacher Ahead Of Her Time”

11.00 – 11.15            Koffie-/theepauze

11.15 – 12.30            Bewegingssessie, door Janet Sparkes, gelegenheid tot

vragen stellen

12.30 – 13.30            Lunch

13.30 – 14.00            Bewegingssessie door Paul Thys

14.00 – 15.30            Lezing door Mark Mieras:

                                   “Spelende Hersenen“

15.30 – 15.45            Koffie-/theepauze    

15.45 –  16.30            Bewegingssessie door Paul Thys

16.30 – 17.00            Evaluatie en afsluiting van de dag

17.00 – 17.30            Borrel om ons jubileum te vieren!

Onze gastsprekers

Janet Sparkes

Retired Principal Lecturer: Winchester University

My teaching career began in Secondary Education and in teaching Physical Education. Over subsequent years I have worked in mainstream primary schools, in special education schools and in the higher education sector, training students to become primary and special school teachers. It is in higher education that I have spent the majority of my teaching life. Although now retired from full time teaching I am a Visiting Research Fellow at Winchester University, based in the Centre for the Arts and Well Being. My first contact with Veronica Sherborne was in 1972 from which followed many courses as well as personal contacts. I have used Sherborne Developmental Movement with all age groups – from babies to adults and in a variety of learning settings. I have worked for many years in different institutions in Romania, first visiting the country in 1991. More recently, SDM has been part of my work in both Lesotho and Kenya.  

SDM was a foundation course for my higher education teacher trainers for many years. I was part of the team which set up the Sherborne Foundation UK and as an ICL I have delivered SDM in Japan and Romania as well as my own country. I have a passion to see SDM developed for those with all forms of dementia.

Haar bijdrage aan de studiedag 

Lezing : Veronica Sherborne: A Teacher Ahead Of Her Time

Een lezing over  Veronica Sherborne: de persoon, de invloeden in haar persoonlijke ontwikkeling en de essentie van haar werk. 

Aansluitend begeleidt ze een bewegingssessie SDM.

We zijn vereerd dat Janet ons ochtendprogramma wil verzorgen. Zij is een onderhoudend en theoretisch scherpzinnig spreker. 

Mark Mieras

Ik ben wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en tegelijk herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Een wetenschapsjournalist kan zich laten leiden door zijn nieuwsgierigheid, als een vlinder door de wind. Zo begon ik in 2001 verslag te doen van hersenonderzoek. Het thema ontwikkelde zich al snel tot een fascinatie die mij inmiddels al ruim vijftien jaar fulltime in zijn greep houdt. En ook een beetje tot een missie, want ik raakte ervan overtuigd dat het waardevol is als mensen begrijpen hoe het daarboven werkt. Waardevol wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, ontwikkelen en presteren. Waardevol wanneer professionals doorzien hoe protocollen aan hun vakmanschap kunnen knagen, en wat ze daartegen kunnen doen.  

Zijn bijdrage aan de studiedag:

Ik ben serieus en inhoudelijk, maar ook een verteller, gevoelig voor de magie van een zaal vol mensen. Onpersoonlijke kennis blijft slecht hangen. Ik wil daarom dat een lezing voelt als een ontmoeting. Hoe groter de groep hoe tastbaarder de herkenning, de verbazing en de consternatie zijn, en dat biedt bijzondere kansen voor een spreker die de menselijke geest als thema heeft! Alhoewel ik wetenschapsjournalist ben, en geen acteur, ga ik met de zaal over een grens waarbij het niet meer alleen om kennis gaat maar ook over verrassing, ontroering, plezier en soms verdriet. Leren is beleven. 

Het thema van mijn lezing: Vertrouwen en speelse interactie, daar draait het om bij de ontwikkeling van kinderen. In mijn lezing neem ik met jullie een duik in de neuropsychologie. Hoe sluiten moderne inzichten aan bij de ideeën van Veronica Sherborne?

Paul Thys

Paul Thys is een Sherborne beoefenaar van het eerste uur. Samen met Gerrit Loots en Rika Taeymans was hij mede verantwoordelijk voor de opstart en organisatie van de Sherborne vereniging in Vlaanderen. Hij is jaren lang actief geweest als docent op de Odisee Hogeschool departement Sociaal Agogisch Werk te Brussel.   Hij is een strong believer  van een groei gerichte mindset en gelooft erin dat je creativiteit kan ontwikkelen.  Met zijn sprankelende aanwezigheid en positivisme zal hij ons allemaal meenemen in 2 creatieve bewegingssessies: blijven zitten is geen optie! 

Read More →
21 juni 2019
Posted by Sherborne NL

Basiscursus Bewegingspedagogiek Zutphen is VOLGEBOEKT

In 2019 staat er een cursus Sherborne Bewegingspedagogiek Level 1 en 2 gepland in Zutphen. Deze cursus is inmiddels volgeboekt. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst.

Vul het inschrijfformulier in, vermeld daarbij je wens op de wachtlijst gezet te worden en druk op verzenden.

Wil je meer informatie? Download dan de folder in het cursusoverzicht of schrijf je direct in via het inschrijfformulier.

Read More →
17 maart 2019
Posted by Sherborne NL

Overleg werkgroep SHERBORNE op school op 20 NOVEMBER a.s.

De werkgroep Sherborne op school is een initiatief van een groepje enthousiaste Sherborners met ervaring op scholen. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om ervaringen te delen en te bundelen om met en van elkaar te leren. Samen kunnen we de kracht van Sherborne breder uitdragen en mogelijk het product op scholen beter op de kaart te zetten. Daarbij is het nodig om het effect van het Sherborne in groepsverband aan te kunnen tonen. Op 20 november a.s. van 10.00 tot 13.00 uur gaan wij met elkaar in gesprek over mogelijke effectmetingen en meetinstrumenten.

Heb je interesse, laat het ons weten. dorienvolkerts@gmail.com

Wees welkom op: Locatie ’t Berfloo; Apolloplein 1 7552 VG Hengelo.
Mocht je betrokken zijn op het onderwerp, kun je eventueel ook via Skype deelnemen.
(N.B. Bij deelname van Sherborners uit andere regio’s zijn wij voornemens om in de toekomst een centrale locatie te organiseren).

Read More →
16 november 2018
Posted by Sherborne NL

Verslag ISCO vergadering in Bergen

Op de foto v.l.n.r.: Ellen van de Gruiter/Nederland; Cia Klinta/Zweden; Veronique Goethals/België; Liz Marsden/UK; Unni Vagstol/Noorwegen.

Van 27-29 oktober j.l. vergaderde het internationale Sherborne overlegplatform (ISCO) in Bergen (Noorwegen). In dit platform hebben de vertegenwoordigers zitting van de landen die een eigen Sherborne Vereniging hebben. Er zijn ook een aantal landen zonder vereniging; zij kunnen eveneens deelnemen aan de vergadering door een afgevaardigde te sturen , maar hebben geen stemrecht bij het maken van beslissingen. Deze keer waren alleen de vertegenwoordigers aanwezig. ISCO komt gemiddeld 1x per 1-2 jaar bij elkaar, afhankelijk van de noodzaak door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de verschillende landen. ISCO bespreekt de thema’s die worden ingebracht door de zogeheten “reps”(Engels voor representant) en heeft allereerst een adviserende rol. Wanneer beslissingen moeten worden genomen, worden eerst de besturen van de diverse landen geraadpleegd. Onderwerpen van de agenda gaan over de voortgang van cursussen en de organisatie, bestuurszaken in de verschillende landen, aanvragen uit nieuwe landen en financiële thema’s. Er vindt een uitwisseling en afstemming plaats, of een erkenning van de verschillen van aanpak in de landen.

Deze keer is ook de organisatie van ISCO zelf zorgvuldig onder de aandacht geweest. Wat is haar rol? Hoe verbeteren we de transparantie van de internationale organisatie? Hoe kan de website en de Facebookpagina daarbij behulpzaam zijn?

Daarnaast stond de organisatie van de invoering van een nieuwe onderwijsstructuur op de agenda. Op uitnodiging van ISCO is sinds 2 jaar een Internationaal Onderwijspanel bezig de huidige cursusstructuur qua inhoud en opbouw grondig te herzien en te moderniseren. Deze structuur zal internationaal worden doorgevoerd. In het panel hebben een aantal Sherborne ervaringsdeskundigen uit de diverse landen zitting. Het is nog niet precies duidelijk wanneer deze klus geklaard zal zijn. De invoering vraag veel zorg. Het is de taak van ISCO dit in goede banen te leiden en te organiseren.

Het was een zinvolle en constructieve vergadering.
Eind november kan iedereen die lid is van Sherborne Nederland op de internationale Sherborne website de notulen vinden van deze laatste vergadering: www.sherborneinternational.com/members/reports. Deze pagina is alleen toegankelijk met een wachtwoord. De leden ontvangen een mail met het wachtwoord. De Facebookgroep van Sherborne International heet Sherborne. Je kunt je aanmelden voor deze groep.

Vragen n.a.v. het verslag zijn van harte welkom. Mail naar: evdgruiter@casema.nl

Ellen van de Gruiter,
vertegenwoordigster voor Sherborne Nederland

Op de foto v.l.n.r.: Ellen van de Gruiter/Nederland; Cia Klinta/Zweden; Veronique Goethals/België; Liz Marsden/UK; Unni Vagstol/Noorwegen.

Read More →
16 november 2018
Posted by Sherborne NL