De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door het KNGF geaccrediteerd met 31 punten voor de registers AP en KF.

De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) geaccrediteerd met 16 punten in de categorie Algemeen Therapeutische Deskundigheidsbevordering.

De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door de SRVB geaccrediteerd met 7 punten voor het Register Vaktherapeutische Beroepen.

De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door het SRVB (Register Vaktherapie) geaccrediteerd  voor 30 punten.

De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door het Keurmerk Fysiotherapie geaccrediteerd (ID 323437).