De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door het SRVB (Register Vaktherapie) geaccrediteerd  voor 30 punten

De Sherborne basiscursus level 1 en 2 is door het Keurmerk Fysiotherapie geaccrediteerd (ID 323437).