Op verzoek van de leden van onze vereniging Sherborne Nederland hebben we speciaal voor het basisonderwijs een lespakket samengesteld door en voor collega’s werkzaam in het (speciaal) onderwijs. Dit lespakket bestaat uit vijf lessen van 45 minuten.

De bewegingsvormen die erin beschreven staan, zijn toepasbaar voor alle groepen in het basis en speciaal onderwijs. Het lespakket kan als introductie en kennismaking van de Sherborne bewegingspedagogiek in je school gebruikt worden. De verschillende lessen zijn een weergave van de methodische uitgangspunten van de Sherborne bewegingspedagogiek. Het doel van het lespakket is dat de beschreven lesinhoud een kader kan zijn voor je les. Het past echter binnen de visie van de Sherborne bewegingspedagogiek dat je in je les ‘sensitief responsief’ blijft afstemmen op de initiatieven van de leerlingen.

Voel je dan ook vrij en benut je creativiteit om de les naar eigen Sherborne inzicht verder vorm te geven. We wensen jullie veel plezier bij het gebruik van het lespakket.

Dit lespakket is mede tot stand gekomen door de bijdragen van Marianne van Bolhuis, Christel Visser, Willie Mak
en het bestuur Sherborne Nederland.

Het lespakket is voor de leden van Sherborne Nederland gratis te verkrijgen. Stuur daarvoor een mailtje naar sherborne.nl@gmail.com. Niet-leden betalen een bescheiden bijdrage van €7,50.

Wanneer je ervaring hebt opgedaan hiermee staan de courseleaders en het bestuur open voor feedback en aanvullingen.
Hiervoor kun je een mail sturen naar sherborne.nl@gmail.com. We zullen jullie feedback in de vernieuwde versie opnemen.