Zoals bij de meeste verenigingen is er ook bij Sherborne Nederland de mogelijkheid tot lidmaatschap. Als lid van de vereniging heb je de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van Sherborne in Nederland. Door inspraak tijdens de algemene ledenvergadering kan de visie van Sherborne initiatieven een breed draagvlak krijgen.

Het bestuur vindt het dan ook belangrijk de leden een stem te geven en als bestuur een sensitief luisterend oor te hebben. In de evaluatieformulieren van de studiedagen  hebben we als bestuur gezien dat er veel ideeën leven bij jullie. Deze ideeën krijgen een kans om gerealiseerd te worden.

Aan het lidmaatschap is een bijdrage verbonden van € 25,– per jaar.

De geldmiddelen worden besteed aan: onderhoud/beheer website, aanvraag van accreditaties bij de verschillende beroepsregisters, (reis)kosten voor de vergaderingen van het bestuur en van ISCO, organiseren van studiedagen (gedeeltelijk), actualiseren van de reader van level 1&2, ontwikkelen van studiemateriaal door bijvoorbeeld een Nederlandse DVD samen te stellen.

De voordelen van een lidmaatschap zijn:

–          korting op de studiedag
–          contact met leden via de website
–          inspraak in de ontwikkelingen van Sherborne Bewegingspedagogiek in Nederland
–          De mogelijkheid om je naam en praktijkadres op de website te vermelden
–          Het lidmaatschap staat open voor mensen die Level 1 en 2 hebben afgerond

Het bestuur heeft als wens om in de toekomst aandacht te besteden aan de kwaliteitsbewaking van Sherborne in het werkveld. We willen de leden aanmoedigen, stimuleren en ondersteunen in het opdoen van ervaring en bevorderen van deskundigheid. Voor plaatsing van je naam en praktijkgegevens is deelname aan studiedagen bijvoorbeeld een voorwaarde. We hopen dat de toekomstige leden hierin actief meedenken en participeren.

Het lidmaatschap kan worden verkregen door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen en €25,– over te boeken op IBAN NL34 INGB 0005138759 t.n.v. Sherborne Nederland o.v.v. je naam. Wanneer we de inschrijving binnen hebben nemen wij contact met je op.


    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website. We gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van onze vereniging en voor het versturen van de nieuwsbrief. De gegevens worden niet met derden gedeeld.