De informatie op deze pagina is van toepassing op alle Sherborne basiscursussen. Wil je een overzicht van de geplande cursussen, kijk dan op de pagina Cursusoverzicht.

In een driedaagse cursus willen we de deelnemers laten kennismaken met de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. De cursus is toegankelijk voor werkers in (gezondheids)zorg, onderwijs en hulpverlening.

De bewegingspedagogiek is toepasbaar in vele werkvelden:
(speciaal)onderwijs, jeugdhulpverlening, sociale vaardigheidstraining, pleegzorg adoptiezorg, (kinder-) fysiotherapie, psychomotore therapie, gezinstherapie en in de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht, aangezien het merendeel van de cursus uit bewegingssessies bestaat. Gemakkelijk zittende (sport-)kleding is gewenst.

Veronica Sherborne was lerares lichamelijke opvoeding en fysiotherapeute. Ze heeft zich laten inspireren door Rudolf Laban. Bij de bewegingssessies betrok ze ook de ouders en andere kinderen.

De basisprincipes:
De methode van Veronica Sherborne bevordert:
1 – De ontwikkeling van het bewustzijn van het eigen lichaam
2 – Het vertrouwen in de omliggende wereld
3 – De mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan

Er wordt gewerkt aan de hand van de pijlers
– Lichaamsbewustzijn.
– Ruimte bewustzijn
– Relaties


Het programma: Level 1

Dag 1 (mét avondprogramma)
– Welkom en een oriënterende bewegingssessie
– Inleiding in de Sherborne bewegingspedagogiek
– Pijler lichaamsbewustzijn
– Pijler ruimtebewustzijn
– Bekijken van videomateriaal
– Bewegingskwaliteiten
– Bewegingsanalyse volgens Laban

Dag 2
– Sensitief Responsieve begeleidingsstijl
– Pijler relaties
– Het invullen van een bewegingssessie in de eigen werksituatie
– Informatie over de terugkomdag

Het programma: Level

Dag 3

Bestaat uit een bewegingssessie en bekijken van elkaars video/dvd-opnames.
Deze dag wordt over het algemeen Zes maanden na level 1 gepland, om de cursisten in de gelegenheid te stellen praktische ervaringen op te gaan doen in het eigen werkveld.

Cursuslocatie en cursustijden.
De cursus wordt gegeven op diverse locaties in Nederland, Vaak wordt een incompany-training gegeven waarbij het mogelijk is dat externe deelnemers aansluiten.

Cursustijden:
Dag 1: 9.00-17.00 uur
Dag 2: 9.00-17.00 uur
Dag 3: 9.00- 17.00 uur

In totaliteit omvat de cursus 6 dagdelen, oftewel 18 actieve lesuren.

Thuisstudie omvat het bestuderen van de reader en het ‘Groene Boekje’. En daarnaast het in de praktijk brengen van het geleerde in een eigen casus, waarvan beeldmateriaal wordt gepresenteerd tijdens de laatste cursusdag. Totaal aantal uren thuisstudie: 12
Totale studiebelasting: 30 uur

Alleen na volledige deelname én als aan de video-opdracht is voldaan wordt een certificaat uitgereikt. Het certificaat wordt bijgeschreven in het internationale register van ISCO.

Cursusleiding
De cursus wordt begeleid door gecertificeerde cursusleiders.

Kosten
De kosten bedragen € 600,-. Kleine prijsverschillen zijn mogelijk, afhankelijk van de locatie. In dit bedrag zijn de kosten van het cursus materiaal, koffie, thee en versnaperingen meegenomen.

Aanmelding
De cursusdata staan onder het kopje Cursusoverzicht.
Per cursus kun je zien hoe je je aan kunt melden.