De Vereniging Sherborne Nederland heeft zich ten doel gesteld de bewegingspedagogiek meer bekendheid te geven, onder andere door het organiseren van studiedagen en cursussen.