De Vereniging Sherborne Nederland is opgericht op 21 november 2014. Het eerste verenigingsjaar was een kort jaar. Op 1 september 2015 is het tweede verenigingsjaar van start gegaan. Het verenigingsjaar loopt dus van 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar.

Het doel
Wij hebben ons het doel gesteld om de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne te ontwikkelen, verspreiden en inhoudelijk te beschermen. Zo mogelijk wordt wetenschappelijk onderzoek door het bestuur aangemoedigd en ondersteund.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ine Tiel Groenestege
Secretaris: Ellen van de Gruiter
Penningmeester: Nici Ummels
Websitebeheerder/ ledenadministratie: Wil Moonen

Met de oprichting van de vereniging hebben we ook een officiële stem in de ISCO International Sherborne CO-operation Group. Ellen van de Gruiter neemt als afgevaardigde van het bestuur zitting in de ISCO. De vragen, wensen en adviezen van onze leden worden door haar behartigd.

Kerngroep
De kerngroep had zich ten doel gesteld de bewegingspedagogiek meer bekendheid te geven, onder andere door het organiseren van studiedagen en cursussen. De eerste studiedag vond plaats op 17 november 2000 in Zeist. 15 jaar later is de vereniging Sherborne Nederland opgericht. Hiermee is de kerngroep opgehouden te bestaan.