De Vereniging Sherborne Nederland is opgericht op 21 november 2014. Het eerste verenigingsjaar was een kort jaar. Op 1 september 2015 is het tweede verenigingsjaar van start gegaan. Het verenigingsjaar loopt dus van 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar.

Het doel
Wij hebben ons het doel gesteld om de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne te ontwikkelen, verspreiden en inhoudelijk te beschermen. Zo mogelijk wordt wetenschappelijk onderzoek door het bestuur aangemoedigd en ondersteund.

Sinds 6 februari 2019 is het bestuur als volgt samengesteld: (VET)
Lonneke van Elburg, voorzitter
Nici Ummels, penningmeester
Ellen van de Gruiter, secretariaat
Stephanie van Ruijven, website en Facebook
Lonneke Oppeneer, accreditatie KNGF
Edith van Gerven, bestuurslid

Kerngroep
De kerngroep had zich ten doel gesteld de bewegingspedagogiek meer bekendheid te geven, onder andere door het organiseren van studiedagen en cursussen. De eerste studiedag vond plaats op 17 november 2000 in Zeist. 15 jaar later is de vereniging Sherborne Nederland opgericht. Hiermee is de kerngroep opgehouden te bestaan.