Toen ik in de periode 1981-1985 mijn dansexpressie opleiding deed aan de Theaterschool in
Amsterdam, hoorde ik van 2 medestudentes die een maand bij haar in Engeland waren geweest,
over het bestaan en het werk van Veronica Sherborne. Van toen af aan wist ik zeker dat dit mijn hart
had, naast mijn dansexpressie.

In 1999 werd de Kerngroep Sherborne Nederland opgericht door Nici, Wil, Gert Vermeer en mijzelf, en samen werden we de eerste 4 courseleaders. Ine kwam er enkele jaren later bij. Ik heb ruim 20 jaar bijgedragen om Sherborne Bewegingspedagogiek in Nederland en daarbuiten bekend te maken en te onderwijzen. Ik heb internationaal mijn bijdrage geleverd als docent op APC’s, in het Internationale Onderwijspanel en als ISCO- bestuurslid. 

Het Onderwijspanel heeft haar werk zo goed als af en zoals jullie weten is de hertraining van alle courseleaders in Bristol vorig jaar verschoven naar dit jaar, en gezien de nog steeds onmogelijke omstandigheden weer verschoven naar juli 2022.

Ik heb besloten te stoppen met mijn werk als bestuurslid, omdat ik ruimte wil geven aan een nieuwe stijl van werken en het jonge bloed in het huidige bestuur. Ik vind het goed om na 20 jaar het stokje over te dragen. Het is een hele stap voor me, maar ook heel gepast. 

Mijn uitvoerende werk als Sherborne trainer blijf ik doen. Mijn deelname aan het Onderwijspanel maak ik af tot en met de hertraining in Bristol volgend jaar.

Mijn deelname aan het ISCO-bestuur zal ik helaas moeten stoppen, zodra ik een opvolgster vanuit het bestuur enigszins heb kunnen inwerken voor deze nieuwe taak. 

Ik heb mijn werk met heel veel liefde en passie gedaan. Zowel als docent als in mijn andere taken. 

Ik ben een gelukkig mens omdat mijn werk, zowel dans als Sherborne,  altijd mijn ziel is geweest en nog steeds is! Ik ben ontzettend dankbaar dat ik aan heel veel mensen de rijkdom van Veronica Sherborne heb kunnen overdragen. Ik dank mijn collega’s van de Kerngroep en Sherborne Nederland en het huidige bestuur voor onze gedreven samenwerking in ons gedeelde enthousiasme voor wat Sherborne is en betekent.  

Ik wens het nieuwe bestuur alle energie en goeds! Er wacht jullie zeker een spannende taak met de invoering van de nieuwe onderwijsstructuur volgend jaar. 

Een bestuur kan niet floreren zonder enthousiaste leden!

Ik hoop dan ook van harte dat SDM mede door jullie en alle andere Sherborners van Nederland nog lang in volle bloei zal blijven. Dank jullie  wel voor je inzet daarvoor!

Het ga ons allen goed.

We blijven in beweging! 

Hartelijke groet, 

Ellen van de Gruiter