Op de foto v.l.n.r.: Ellen van de Gruiter/Nederland; Cia Klinta/Zweden; Veronique Goethals/België; Liz Marsden/UK; Unni Vagstol/Noorwegen.

Van 27-29 oktober j.l. vergaderde het internationale Sherborne overlegplatform (ISCO) in Bergen (Noorwegen). In dit platform hebben de vertegenwoordigers zitting van de landen die een eigen Sherborne Vereniging hebben. Er zijn ook een aantal landen zonder vereniging; zij kunnen eveneens deelnemen aan de vergadering door een afgevaardigde te sturen , maar hebben geen stemrecht bij het maken van beslissingen. Deze keer waren alleen de vertegenwoordigers aanwezig. ISCO komt gemiddeld 1x per 1-2 jaar bij elkaar, afhankelijk van de noodzaak door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de verschillende landen. ISCO bespreekt de thema’s die worden ingebracht door de zogeheten “reps”(Engels voor representant) en heeft allereerst een adviserende rol. Wanneer beslissingen moeten worden genomen, worden eerst de besturen van de diverse landen geraadpleegd. Onderwerpen van de agenda gaan over de voortgang van cursussen en de organisatie, bestuurszaken in de verschillende landen, aanvragen uit nieuwe landen en financiële thema’s. Er vindt een uitwisseling en afstemming plaats, of een erkenning van de verschillen van aanpak in de landen.

Deze keer is ook de organisatie van ISCO zelf zorgvuldig onder de aandacht geweest. Wat is haar rol? Hoe verbeteren we de transparantie van de internationale organisatie? Hoe kan de website en de Facebookpagina daarbij behulpzaam zijn?

Daarnaast stond de organisatie van de invoering van een nieuwe onderwijsstructuur op de agenda. Op uitnodiging van ISCO is sinds 2 jaar een Internationaal Onderwijspanel bezig de huidige cursusstructuur qua inhoud en opbouw grondig te herzien en te moderniseren. Deze structuur zal internationaal worden doorgevoerd. In het panel hebben een aantal Sherborne ervaringsdeskundigen uit de diverse landen zitting. Het is nog niet precies duidelijk wanneer deze klus geklaard zal zijn. De invoering vraag veel zorg. Het is de taak van ISCO dit in goede banen te leiden en te organiseren.

Het was een zinvolle en constructieve vergadering.
Eind november kan iedereen die lid is van Sherborne Nederland op de internationale Sherborne website de notulen vinden van deze laatste vergadering: www.sherborneinternational.com/members/reports. Deze pagina is alleen toegankelijk met een wachtwoord. De leden ontvangen een mail met het wachtwoord. De Facebookgroep van Sherborne International heet Sherborne. Je kunt je aanmelden voor deze groep.

Vragen n.a.v. het verslag zijn van harte welkom. Mail naar: evdgruiter@casema.nl

Ellen van de Gruiter,
vertegenwoordigster voor Sherborne Nederland

Op de foto v.l.n.r.: Ellen van de Gruiter/Nederland; Cia Klinta/Zweden; Veronique Goethals/België; Liz Marsden/UK; Unni Vagstol/Noorwegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *