Schrijf je nu in voor de landelijke Sherborne studiedag op woensdag 4 oktober 2017.

Thema van de dag; Emotieregulatie bij het kind, in de context van het systeem waarin het leeft.

Locatie: wijkgebouw de Slinger, Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ‘s-Hertogenbosch

Kosten: de kosten voor deze studiedag bedragen €110,- voor leden van Vereniging Sherborne Nederland en €125,- voor niet-leden.

Zoals je van ons gewend bent belooft dit weer een actieve dag te worden, waarin je wordt aangespoord om (je eigen) emoties te reguleren. De gastsprekers en workshopleiders zijn er (bijna) klaar voor. Jij ook?

Inschrijven kan via eenvoudig via de website of door dit inschrijfformulier ingevuld te retourneren aan sherborne.nl@gmail.com.

 

Programma van de dag

9.00 – 9.30               Binnenkomst, koffie/thee

9.30 – 9.40               Welkom door Ine Tiel Groenestege , voorzitter van Sherborne Nederland,

9.40 – 10.00             Even lekker in beweging!, door Ellen van de Gruiter

10.00 – 12.00           Lezing en bespreking van vragen, door Resie Bessems

12.15 – 13.15           Lunch

13.30 – 14.30           Eerste workshopronde

Koffie/thee

15.00 – 16.00           Tweede workshopronde

16.00 – 16.15           Drankje

16.15 – 16.45          Evaluatie en afsluiting van de dag

 

Hier volgt een uitgebreide beschrijving van de workshops.

Ochtendworkshop door Resie Bessems

Relationele lenigheid

“de kracht van emotieregulatie en systemisch denken in het werken met ouders en kind”

Het komen tot emotieregulatie is een noodzaak in de ontwikkeling van elk mens. Het reguleren van emoties kan zich echter niet ontwikkelen zonder de relatie met de belangrijke ander, meestal de ouders. Emotieregulatie en de relatie met anderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze voordracht wordt op interactieve wijze aandacht besteed aan de ontwikkeling van de emotieregulatie in de normale ontwikkeling en wat er gebeurt als de ontwikkeling niet verloopt zoals gehoopt en gewenst. Het systemisch denken geeft veel aanknopingspunten om ouders en kinderen te helpen de emotieregulatie te versterken, zowel bij het kind als bij de ouders. De kracht van het bewegingsspel van de Sherborne is hierin heel helpend en helend.   

Resie Bessems is vrijgevestigd klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut.

Ze werkt in haar eigen praktijk in Apeldoorn met ouders en kinderen waarbij sprake is van ouder-kind relatieproblematiek . Ook werkt ze met gezinnen waar sprake is van complexe echtscheiding. Ze geeft verder les in verschillende opleidingen waaronder de opleiding tot systeemtherapeut en is geschoold in de Sherborne Developmental Movement

 

’s Middags zijn er 2 workshoprondes en kun je 2 van de 4 workshops kiezen:

Ronde 1 Maak een keuze uit workshop 1 of 2

 1. Emotieregulering middels Sherborne Samenspel
  Workshop door Lonneke van Elburg en Stephanie Ruijven; de drijvende kracht achter Hechter! biedt trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van Trauma en Hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk.
 2. Samen grip op spanning
  Workshop door Gerola Eijkelenboom en Mieke Burger, die beiden werken als psychomotorisch therapeut in de verstandelijk gehandicapten zorg bij stichting Reinaerde

Ronde 2. Maak een keuze uit workshop 3 of 4

 1. Agressieregulatie bij kinderen, jongeren en jong-volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
  Workshop door Saskia van der Wielen en Willeke Smit-Freriks. Zij zijn werkzaam als psychomotorisch therapeuten bij het expertisecentrum Advisium van ’s Heerenloo Midden-Nederland.
 2. Het gezin in beweging middels gezins-PMT
  De kracht van twee disciplines in het werken met kinderen en hun systeem.
  Workshop door Linsy Kaanen gz-psycholoog i.o. en Claudia Crumbach, psychomotorisch therapeut. Beide werkzaam bij: Mondriaan Kind en Jeugd

 

Workshop 1:   Emotieregulering middels Sherborne Samenspel

Emotie en lijf gaan samen. We voelen en ervaren emoties in ons lichaam en uiten ze vaak middels beweging. Het gebied in de hersenen dat met emoties verbonden is, is nauw betrokken bij de aansturing van allerlei fysiologische reacties. Emoties kun je zien als een reactie op een situatie die om een of andere reden (ont)spanning oproept. En die reactie is vooral lichamelijk, ons denken wordt deels uitgeschakeld als we emotioneel zijn. Daarom is Sherborne een zeer effectief hulpmiddel bij emotieregulering.

Tijdens onze workshop zullen we hier kort op ingaan middels een theoretische presentatie. Maar we willen in onze workshop vooral praktisch aan de slag. We gaan samen ontdekken en ervaren welke specifieke bewegingsbehoefte gekoppeld is aan elke emotie. Van daaruit kijken we naar de bewegingsspelvormen die daarbij passen. Het vermogen tot emotieregulatie kan worden vergroot door Sherborne sessies op maat. Maar daarnaast leer je ook tools om een kind bij woede, een huilbui, of paniek, in het moment zelf, middels een kort bewegingsspelletje te helpen. Deze zijn direct bruikbaar in de praktijk van gezin/groep/school. Je werkt als volwassene als co-regulator van het kind, en daar waar het help je het kind naar zelf-regulatie

Hechter! biedt trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van Trauma en Hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk.

Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven zijn de drijvende kracht achter Hechter!

Zij werken beiden al ruim 15 jaar in de zorg, o.a. in de verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en GGZ. Sinds 2011 zijn zij actief betrokken bij het geven van de cursus Sherborne Samenspel en vanaf 2014 zijn zij eigenaar van deze opleiding.

 

Workshop 2; Samen grip op spanning

Wij, Gerola Eijkelenboom en Mieke Burger, werken als psychomotorisch therapeut in de verstandelijk gehandicapten zorg bij stichting Reinaerde. We werken hier veel met kinderen met een verstandelijke beperking, die regelmatig overspoeld worden door verschillende emoties. Deze kinderen hebben vaak nog een te jonge ontwikkelingsleeftijd om tussen de verschillende emoties te differentiëren, we hebben het dan ook vaak over spanning. Ze verliezen op momenten dat de spanning te hoog oploopt de controle over hun lichaam, gedachten, gevoelens en gedrag. Dit controle verlies is voor zowel voor het kind als zijn omgeving een negatieve ervaring. Het belemmert kinderen in hun dagelijks leven en in hun verdere ontwikkeling.

In onze workshop: Samen grip op spanning, willen we jullie graag vertellen hoe we binnen Reinaerde psychomotorische therapie inzetten om deze negatieve momenten om te zetten in succeservaringen. Samen met het systeem gaan we op meerdere vlakken aan de slag:

 • We onderzoeken binnen de PMT, maar ook binnen het systeem, welke (lichamelijke) activiteiten helpen om de spanning te laten zakken en controle verlies te voorkomen, of de controle terug te vinden.
 • We stellen aan de hand van videobeelden met het hele systeem een signaleringsplan op. Waarin we een gezamenlijke visie ontwikkelen hoe we kunnen zien in welke fase van opbouwende spanning een kind zich bevind, en wat het kind dan vervolgens nodig heeft om voldoende gereguleerd te blijven.
 • Kinderen kunnen ervaren dat zij een sensitief opgebouwde mate van spanning wel kunnen verdragen en hier succeservaringen in op doen. De bewegingssituatie wordt zo aangepast dat momenten van spanning en ontspanning zich natuurlijk afwisselen en sensitief aan de mogelijkheden van het kind gedoseerd kunnen worden. We helpen hen om langzaam hun “window of tolerance” te vergroten. Waar mogelijk helpen we hen stappen te maken waardoor ze ook zelf meer grip op hun spanning kunnen ervaren.

We zullen jullie een kort iets vertellen over de achterliggende theorie, samen videobeelden bekijken, een signaleringsplan opstellen en ervaren hoe je in het bewegen in kan zetten om spanning te laten ervaren, en spanning te beïnvloeden.

 

Workshop 3; Agressieregulatie bij kinderen, jongeren en jong-volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Saskia van der Wielen en Willeke Smit-Freriks. Wij zijn werkzaam als psychomotorisch therapeuten bij het expertisecentrum Advisium van ’s Heerenloo Midden-Nederland. Wij werken met kinderen, jongeren, jong-volwassenen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

Veel cliënten met een lichte verstandelijke beperking en agressieregulatie problematiek worden binnen ’s Heerenloo verwezen naar Psychomotorische Therapie. Hoe gaan we aan de slag met deze problematiek binnen de PMT en wat schuilt erachter? Van het herkennen van lichaamssignalen, naar emotieregulatie en agressieregulatie. Leren, door doen en ervaren. Met behulp van een powerpoint presentatie, video-opnames en voorbeelden uit de praktijk nemen we je mee in het leerproces van deze cliënten.

 

Workshop 4; Het gezin in beweging middels gezins-PMT

“De kracht van twee disciplines in het werken met kinderen en hun systeem”

We willen jullie als deelnemers meenemen in een ervaringsgerichte workshop om kennis te maken met gezins-PMT.

Gezins- psychomotorische therapie is een steeds vaker toegepaste methodiek waarbij een psychomotorisch therapeut in samenwerking met een systeemtherapeut/gezinstherapeut met het hele of een gedeelte van het gezin werkt.

Het uiteindelijke doel van de psychomotorische gezinstherapie is dat het gezin zich gesterkt voelt om zaken weer zelf te regelen, weer vertrouwen in eigen regelmogelijkheden te krijgen.

De taak van de PMT is om activiteiten aan te bieden en interventies te plegen, waarbij het accent ligt op interactiepatronen tussen de gezinsleden. De gezinstherapeut voegt hierop in en verheldert samen patronen, effecten van gedrag en relaties.

In deze vorm van behandeling krijgt het gezin de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van (non-verbale) ervaringsgerichte doe-opdrachten.

De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijkse leven van het gezin. Er kan specifiek geoefend worden met situaties waar het gezin tegenaan loopt.

De workshop zal bestaan uit een power point en praktijk oefeningen.

Mijn naam is Claudia Crumbach en ben in 2003 afgestudeerd als creatief therapeut dans en beweging aan de hogeschool Zuyd.

Mijn werkervaringen liggen in de volwassenenzorg en de kinder -en jeugdpsychiatrie. Sinds begin 2006 ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut bij Mondriaan, divisie kinderen en jeugdigen te Heerlen. Hier ben ik verantwoordelijk voor de observatie en behandeling van kinderen en jeugdigen van de (poli)kliniek. Ik geef individuele, groepsbehandelingen alsook gezins-PMT.

Mijn naam is Linsy Kaanen afgestudeerd als docent, psycholoog en momenteel bezig met de opleiding tot gz-psycholoog kind en jeugd. Inmiddels ben ik bijna vier jaar werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werk ik binnen Mondriaan, divisie kinderen en jeugdigen te Heerlen, op de poli autisme en adhd. Mijn werkzaamheden bestaan met name uit het onderzoeken, begeleiden en behandelen van kinderen, jeugdigen en hun systeem. Gezins-PMT is één van de behandelingen die ik samen met mijn collega Claudia geef.

 

Wil je het programma nog eens rustig doorlezen? Download hier dan een pdf-versie.