Nieuws

Uitnodiging Jaarlijkse Studiedag 2019

Uitnodiging Jaarlijkse Studiedag Vereniging Sherborne Nederland op 3 oktober 2019

Ook dit jaar organiseren we een Sherborne Studiedag. Dit jaar is het thema van de dag ‘Hersens in beweging: Sherborne van toen naar nu’. 

Ter ere van het vijfjarig jubileum van Vereniging Sherborne Nederland zijn we verheugd jullie een bijzonder programma te kunnen aanbieden, waarin we Sherborne bewegingspedagogiek in een historisch perspectief willen plaatsen.

We zijn vereerd dat eregast Janet Sparkes, die Veronica Sherborne gedurende vele jaren van zeer nabij heeft meegemaakt ons ochtendprogramma wil verzorgen. In de middag zal Mark Mieras de betekenis van Sherborne’s werk belichten met wat de kennis van wetenschappelijk onderzoek naar de werking van ons brein aan verrassende inzichten heeft opgeleverd. En natuurlijk gaan we creatief in beweging! Onder de bezielende leiding van Paul Thys.

Verderop in deze uitnodiging lees je meer over het programma, stellen de gastsprekers zich voor en vertellen ze meer over wat zij op 3 oktober gaan doen. 

Locatie​ 
De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Ons advies is met het OV te komen. De locatie is een kwartiertje lopen van het Centraal Station Utrecht. Voor wie met de auto komt, er is een parkeerregeling met een  parkeergarage in de buurt, waarbij de kosten voor de hele dag €13,50 bedragen. 

Kosten​
De kosten voor deze studiedag bedragen €110,- voor leden van Vereniging Sherborne Nederland en €125,- voor niet-leden.
Inschrijven kan vanaf nu via www.sherborne.nl

Accreditatie voor deze dag wordt aangevraagd bij het KNGF voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut, én bij de SKJ.

Klik hier om je in te schrijven voor de studiedag

Programma van de dag

9.00 – 9.30 Binnenkomst, koffie/thee

9.30 – 9.40 Welkom door Lonneke van Elburg, voorzitter van

Sherborne Nederland

9.40  – 11.00. Lezing door eregast Janet Sparkes: “Veronica Sherborne:

A Teacher Ahead Of Her Time”

11.00 – 11.15            Koffie-/theepauze

11.15 – 12.30            Bewegingssessie, door Janet Sparkes, gelegenheid tot

vragen stellen

12.30 – 13.30            Lunch

13.30 – 14.00            Bewegingssessie door Paul Thys

14.00 – 15.30            Lezing door Mark Mieras:

                                   “Spelende Hersenen“

15.30 – 15.45            Koffie-/theepauze    

15.45 –  16.30            Bewegingssessie door Paul Thys

16.30 – 17.00            Evaluatie en afsluiting van de dag

17.00 – 17.30            Borrel om ons jubileum te vieren!

Onze gastsprekers

Janet Sparkes

Retired Principal Lecturer: Winchester University

My teaching career began in Secondary Education and in teaching Physical Education. Over subsequent years I have worked in mainstream primary schools, in special education schools and in the higher education sector, training students to become primary and special school teachers. It is in higher education that I have spent the majority of my teaching life. Although now retired from full time teaching I am a Visiting Research Fellow at Winchester University, based in the Centre for the Arts and Well Being. My first contact with Veronica Sherborne was in 1972 from which followed many courses as well as personal contacts. I have used Sherborne Developmental Movement with all age groups – from babies to adults and in a variety of learning settings. I have worked for many years in different institutions in Romania, first visiting the country in 1991. More recently, SDM has been part of my work in both Lesotho and Kenya.  

SDM was a foundation course for my higher education teacher trainers for many years. I was part of the team which set up the Sherborne Foundation UK and as an ICL I have delivered SDM in Japan and Romania as well as my own country. I have a passion to see SDM developed for those with all forms of dementia.

Haar bijdrage aan de studiedag 

Lezing : Veronica Sherborne: A Teacher Ahead Of Her Time

Een lezing over  Veronica Sherborne: de persoon, de invloeden in haar persoonlijke ontwikkeling en de essentie van haar werk. 

Aansluitend begeleidt ze een bewegingssessie SDM.

We zijn vereerd dat Janet ons ochtendprogramma wil verzorgen. Zij is een onderhoudend en theoretisch scherpzinnig spreker. 

Mark Mieras

Ik ben wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en tegelijk herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Een wetenschapsjournalist kan zich laten leiden door zijn nieuwsgierigheid, als een vlinder door de wind. Zo begon ik in 2001 verslag te doen van hersenonderzoek. Het thema ontwikkelde zich al snel tot een fascinatie die mij inmiddels al ruim vijftien jaar fulltime in zijn greep houdt. En ook een beetje tot een missie, want ik raakte ervan overtuigd dat het waardevol is als mensen begrijpen hoe het daarboven werkt. Waardevol wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, ontwikkelen en presteren. Waardevol wanneer professionals doorzien hoe protocollen aan hun vakmanschap kunnen knagen, en wat ze daartegen kunnen doen.  

Zijn bijdrage aan de studiedag:

Ik ben serieus en inhoudelijk, maar ook een verteller, gevoelig voor de magie van een zaal vol mensen. Onpersoonlijke kennis blijft slecht hangen. Ik wil daarom dat een lezing voelt als een ontmoeting. Hoe groter de groep hoe tastbaarder de herkenning, de verbazing en de consternatie zijn, en dat biedt bijzondere kansen voor een spreker die de menselijke geest als thema heeft! Alhoewel ik wetenschapsjournalist ben, en geen acteur, ga ik met de zaal over een grens waarbij het niet meer alleen om kennis gaat maar ook over verrassing, ontroering, plezier en soms verdriet. Leren is beleven. 

Het thema van mijn lezing: Vertrouwen en speelse interactie, daar draait het om bij de ontwikkeling van kinderen. In mijn lezing neem ik met jullie een duik in de neuropsychologie. Hoe sluiten moderne inzichten aan bij de ideeën van Veronica Sherborne?

Paul Thys

Paul Thys is een Sherborne beoefenaar van het eerste uur. Samen met Gerrit Loots en Rika Taeymans was hij mede verantwoordelijk voor de opstart en organisatie van de Sherborne vereniging in Vlaanderen. Hij is jaren lang actief geweest als docent op de Odisee Hogeschool departement Sociaal Agogisch Werk te Brussel.   Hij is een strong believer  van een groei gerichte mindset en gelooft erin dat je creativiteit kan ontwikkelen.  Met zijn sprankelende aanwezigheid en positivisme zal hij ons allemaal meenemen in 2 creatieve bewegingssessies: blijven zitten is geen optie! 

Read More →
21 juni 2019
Posted by Sherborne NL

Basiscursus Bewegingspedagogiek Zutphen is VOLGEBOEKT

In 2019 staat er een cursus Sherborne Bewegingspedagogiek Level 1 en 2 gepland in Zutphen. Deze cursus is inmiddels volgeboekt. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst.

Vul het inschrijfformulier in, vermeld daarbij je wens op de wachtlijst gezet te worden en druk op verzenden.

Wil je meer informatie? Download dan de folder in het cursusoverzicht of schrijf je direct in via het inschrijfformulier.

Read More →
17 maart 2019
Posted by Sherborne NL

Overleg werkgroep SHERBORNE op school op 20 NOVEMBER a.s.

De werkgroep Sherborne op school is een initiatief van een groepje enthousiaste Sherborners met ervaring op scholen. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om ervaringen te delen en te bundelen om met en van elkaar te leren. Samen kunnen we de kracht van Sherborne breder uitdragen en mogelijk het product op scholen beter op de kaart te zetten. Daarbij is het nodig om het effect van het Sherborne in groepsverband aan te kunnen tonen. Op 20 november a.s. van 10.00 tot 13.00 uur gaan wij met elkaar in gesprek over mogelijke effectmetingen en meetinstrumenten.

Heb je interesse, laat het ons weten. dorienvolkerts@gmail.com

Wees welkom op: Locatie ’t Berfloo; Apolloplein 1 7552 VG Hengelo.
Mocht je betrokken zijn op het onderwerp, kun je eventueel ook via Skype deelnemen.
(N.B. Bij deelname van Sherborners uit andere regio’s zijn wij voornemens om in de toekomst een centrale locatie te organiseren).

Read More →
16 november 2018
Posted by Sherborne NL

Verslag ISCO vergadering in Bergen

Op de foto v.l.n.r.: Ellen van de Gruiter/Nederland; Cia Klinta/Zweden; Veronique Goethals/België; Liz Marsden/UK; Unni Vagstol/Noorwegen.

Van 27-29 oktober j.l. vergaderde het internationale Sherborne overlegplatform (ISCO) in Bergen (Noorwegen). In dit platform hebben de vertegenwoordigers zitting van de landen die een eigen Sherborne Vereniging hebben. Er zijn ook een aantal landen zonder vereniging; zij kunnen eveneens deelnemen aan de vergadering door een afgevaardigde te sturen , maar hebben geen stemrecht bij het maken van beslissingen. Deze keer waren alleen de vertegenwoordigers aanwezig. ISCO komt gemiddeld 1x per 1-2 jaar bij elkaar, afhankelijk van de noodzaak door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de verschillende landen. ISCO bespreekt de thema’s die worden ingebracht door de zogeheten “reps”(Engels voor representant) en heeft allereerst een adviserende rol. Wanneer beslissingen moeten worden genomen, worden eerst de besturen van de diverse landen geraadpleegd. Onderwerpen van de agenda gaan over de voortgang van cursussen en de organisatie, bestuurszaken in de verschillende landen, aanvragen uit nieuwe landen en financiële thema’s. Er vindt een uitwisseling en afstemming plaats, of een erkenning van de verschillen van aanpak in de landen.

Deze keer is ook de organisatie van ISCO zelf zorgvuldig onder de aandacht geweest. Wat is haar rol? Hoe verbeteren we de transparantie van de internationale organisatie? Hoe kan de website en de Facebookpagina daarbij behulpzaam zijn?

Daarnaast stond de organisatie van de invoering van een nieuwe onderwijsstructuur op de agenda. Op uitnodiging van ISCO is sinds 2 jaar een Internationaal Onderwijspanel bezig de huidige cursusstructuur qua inhoud en opbouw grondig te herzien en te moderniseren. Deze structuur zal internationaal worden doorgevoerd. In het panel hebben een aantal Sherborne ervaringsdeskundigen uit de diverse landen zitting. Het is nog niet precies duidelijk wanneer deze klus geklaard zal zijn. De invoering vraag veel zorg. Het is de taak van ISCO dit in goede banen te leiden en te organiseren.

Het was een zinvolle en constructieve vergadering.
Eind november kan iedereen die lid is van Sherborne Nederland op de internationale Sherborne website de notulen vinden van deze laatste vergadering: www.sherborneinternational.com/members/reports. Deze pagina is alleen toegankelijk met een wachtwoord. De leden ontvangen een mail met het wachtwoord. De Facebookgroep van Sherborne International heet Sherborne. Je kunt je aanmelden voor deze groep.

Vragen n.a.v. het verslag zijn van harte welkom. Mail naar: evdgruiter@casema.nl

Ellen van de Gruiter,
vertegenwoordigster voor Sherborne Nederland

Op de foto v.l.n.r.: Ellen van de Gruiter/Nederland; Cia Klinta/Zweden; Veronique Goethals/België; Liz Marsden/UK; Unni Vagstol/Noorwegen.

Read More →
16 november 2018
Posted by Sherborne NL

Nieuwbericht Hechter met een paar grootse nieuwtjes!

Hieronder vind je de nieuwste nieuwsbrief van Hechter! Zij hebben een aantal leuke mededelingen die we jullie niet willen onthouden 

Beste allemaal,

Daar zijn we weer met nieuws vanuit ons, dat is alweer een tijdje geleden.
Wij hopen dat jullie een heerlijke zomer achter de rug hebben.
Wij hebben afgelopen periode niet stil gezeten!
Hierbij een update van de nieuwste ontwikkelingen.

Onderdeel bestuur Vereniging Sherborne Nederland
Wij willen trots mededelen dat wij begin 2018 zijn toegetreden tot het bestuur van Sherborne Nederland. Wij werken nu samen met
de andere International Courseleaders om Sherborne Bewegingspedagogiek meer bekendheid te geven in Nederland.
Wil je hier ook aan bijdragen? Wij zoeken nog mensen die ons willen ondersteunen.

Op donderdag 11 oktober organiseren wij met Sherborne Nederland een studiedag:
Van Kop tot Teen begrijp ik wat je bedoelt!”
waarin we de gehele dag meegenomen worden in de bewegingsanalyse van Laban, en hoe dit kan bijdragen aan een verdieping van je sessies.
We hopen jullie daar te treffen.

Meer informatie en je opgeven kan via: www.sherborne.nl

Hechter! naar Bolivia

Heel bijzonder… Wij zijn door Gerrit Loots gevraagd om samen met onze Belgische collega Tine Missinne een team te vormen om training te geven in Bolivia. Jullie kennen Gerrit van zijn artikelen in onze reader (sensitieve responsiviteit) en afgelopen februari verzorgde hij onze studiedag. Gerrit Loots heeft nog samengewerkt met Veronica Sherborne en is tegenwoordig werkzaam als psychotherapeut en professor aan de Universiteit van Brussel en La Paz. Vanuit hulpverleners in en om La Paz is de vraag gekomen om getraind te worden in de Sherborne Bewegingspedagogiek.  Hierdoor kan de methodiek ingezet worden bij de vele NGO’s in de omgeving. Afgelopen zomer is alles in een stroomversnelling geraakt en wij zullen eind september al afreizen naar Bolivia! Daar zullen we een groep van 26 psychologen, artsen en sociaal werkers de basiscursus aanbieden. Hierna gaan wij samen met hen Sherborne inzetten op de locaties waar zij werkzaam zijn, zodat het meteen in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Het gaat hier om instanties voor opvang voor straatkinderen, tienermoeders, en instellingen voor kinderen met een handicap. Deze groep cursisten zal in de periode hierna, samen met Gerrit, de Sherborne verder gaan vormgeven. We hopen hiermee honderden kinderen te bereiken en hun leven mooier te maken met momenten van plezier en verbinding. Er is een specifiek project voor moeders en kinderen, waar wij (ook financieel) in willen investeren, omdat het zo dicht ligt bij onze visie en missie. Om ons te supporten in deze hele onderneming zullen wij een crowdfunding opzetten, waarover wij jullie spoedig zullen berichten!

Uitbreiding aanbod:

Ons aanbod is uitgebreid met 2 trainingen: Hulpverlenen aan getraumatiseerde kinderen en hun gezin en Traumasensitief Lesgeven.
Dit past prachtig binnen ons aanbod van Sherborne Samenspel en Samentijd.
Ook richten wij ons meer op in-company trainingen: je huurt ons in met je hele organisatie of school, en krijgt een training geheel passend bij jullie werkveld!
Onze ervaring is dat het trainen van een heel team een enorme meerwaarde heeft.
Komend jaar geven we 4 in-company trainingen door heel Nederland, zowel Sherborne basis, Samenspel als Samentijd.

Is jouw organisatie ook geïnteresseerd in een aanbod op maat, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Sherborne Samenspel

Natuurlijk blijven we ook gewoon onze reguliere cursussen geven in Rotterdam en Gouda. In november starten we weer met de basiscursus Sherborne Bewegingspedagogiek en aansluitend in januari Sherborne Samenspel (www.sherbornesamenspel.nl)

Er zijn nog een aantal plaatsen, dus als je nog collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, laat ze zich aanmelden.

Men kan zich aanmelden via: hechter.nu/nl/training-cursus-aanbod

www.samentijd.nu

In januari starten we weer met de cursus Samentijd, een specialisatie voor in de school (als leerkracht of om als therapeut aan te bieden op scholen)
Samentijd is een praktisch, lichaamsgericht programma waarbij je middels actieve spelvormen werkt aan de zelf-ontwikkeling, en aan de emotionele veiligheid en verbinding in de klas. Er wordt gebruik gemaakt van elementen van Sherborne, maar ook van andere hechtingsbevorderende spelvormen.
Samentijd sluit goed aan bij het passend onderwijs en traumasensitief lesgeven.

 Opgeven kan al: hechter.nu/nl/training-cursus-aanbod

Save the DATE:

Studiedag Sherborne Samenspel 15 februari 2019

Dit belooft een bijzondere dag te worden. Hebben jullie al kennis genomen van de baby kalender ‘Hey Baby’? Deze kalender is gemaakt door Monique Melotte (ICL) en geheel gebaseerd op Sherborne. Monique Melotte heeft tientallen jaren gewerkt met Sherborne en haar kennis op een speelse en toegankelijke manier gebundeld in deze kalender. Monique staat op het punt om met pensioen te gaan en wij zijn dan ook zeer blij dat wij haar nog als gastdocent mogen verwelkomen. Een unieke kans om je te laven aan de kennis en kunde die Monique bezit rondom Sherborne met zeer jonge kinderen. Ook als je met een oudere doelgroep werkt is deze dag interessant, omdat je weer even wordt ondergedompeld in de eerste en tweede bouwsteen. Meer informatie volgt.

www.libris.nl/boek/?authortitle=laura-van-bouchout-monique-melotte/hey-baby–9789059088382

Filmpjes Sherborne

Wij hebben alle filmpjes die we gevonden hebben op youtube over Sherborne Bewegingspedagogiek gebundeld in een afspeellijst:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrGNInLpTfalp7dInJ7gN_4DbzWIHipYL

Heb je nog andere filmpjes gespot, mail ons die dan, dan voegen we ze toe.

Boek: 

Het boek Sherborne Bewegingspedagogiek is opnieuw uitgebracht!
En het mooie is: er is een hoofdstuk over Sherborne Samenspel aan toegevoegd! Zeker een aanrader om in huis te hebben!

 

Privacy

En last but not least. Ook wij hebben ons natuurlijk verdiept in de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Ons uitgebreide privacy reglement is na te lezen via onze website. Kort gezegd gaat het er om dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn, en niet zomaar voor doeleinden gebruikt worden,
waar jij niet achter staat of waar jij geen weet van hebt. Natuurlijk gaan we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om. Jij hebt zelf controle over de gegevens die je aanlevert en deze worden enkel gebruikt met als doel:

–              Jou te informeren over de cursus waarvoor jij je hebt opgegeven
–              De facturering te verzorgen
–              De certificering te verzorgen
–              Accreditatie punten bij te laten schrijven bij je beroepsvereniging
–              Jou te informeren over ontwikkelingen en activiteiten middels deze nieuwsbrief

 Mocht je dat laatste niet op prijs stellen, laat ons dan via email weten dat je je uit wil schrijven en wij zullen dat direct verwerken.

Zo zijn jullie weer geheel op de hoogte!

Vriendelijke Groetjes, Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven
Hechter! Training en ontwikkeling voor professionals in zorg en onderwijs. 

www.hechter.nu

Volg ons ook op: https://www.facebook.com/Hechter.nu

Read More →

17 september 2018
Posted by Sherborne NL

Programma Landelijke Sherborne Studiedag 2018

Thema van de dag: Van kop tot teen begrijp ik wat je doet.
Laban Bartenieff Movement Analysis(LBMS) toegespitst opje eigen doelgroep.

Locatie: Wijkgebouw De Slinger
Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ‘s-Hertogenbosch

Zoals je van ons gewend bent belooft dit weer een actieve dag te worden, waarin je zelf in beweging wordt gebracht en de bewegingsanalyse van Laban gaat toepassen.
Dit jaar wordt de gehele studiedag verzorgd door 2 gastsprekers. Dat zijn Katharina Conradi en Marieke Delannoy. Beiden zijn zij CLMA Certified Laban Movement Analyst (CLMA). Zij stellen zich verderop voor.

Zij zijn er (bijna) klaar voor. Jij ook?


Programma van de dag

9.00 – 9.30          Binnenkomst, koffie/thee
9.30 – 9.40          Welkom door Wil Moonen, voorzitter van Sherborne Nederland
9.40 – 12.00        In beweging! Zelf ervaren van een aantal categorieën van Laban Movement Analysis

12.15 – 13.15      Lunch

13.30 – 16.00      Observeren van de ander en interpreteren van zijn of haar beweging
16.00 – 16.15      Drankje
16.15 – 16.45      Evaluatie en afsluiting van de dag


Accreditatie voor deze dag wordt aangevraagd bij het KNGF voor de registers Algemeen fysiotherapeut en  Kinderfysiotherapeut, én bij de SKJ.

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen €110,- voor leden van Vereniging Sherborne Nederland en €125,- voor niet-leden. Het geld kan overgemaakt worden op onderstaand rekeningnummer. Wij sturen een bevestiging van deelname als de betaling binnen is.

IBAN NL34 INGB 0005138759
t.n.v. Sherborne Nederland

Inschrijven kan via het inschrijfformulier!


Uitgebreide beschrijving van het dagprogramma en een nadere kennismaking met Katharina en Marieke.

Van kop tot teen begrijp ik wat je doet
Laban Bartenieff Movement Analyses (LBMS) in de praktijk

Voor het werken met de Sherborne methode is het essentieel te ervaren, te begrijpen en te belichamenwat de cliënt meemaakt en hoe je hier als begeleider op reageert. Om goed te kunnen inspelen op de behoeften van de cliëntis het essentieel om de emotionele beweegredenen en intenties die zichtbaar worden in beweging waar te nemen en hier aansluiting bij te vinden. Tijdens deze studiedag gaan we objectief gereedschap aanreiken om beweging te observeren, en een vertaalslag te kunnen maken van beweging naar betekenis en betekenis naar bewegen. Dit doen we aan de hand van het “Laban Bartenieff Movement System” (LBMS).

LBMS is een systeem om beweging te begrijpen, analyseren, beschrijven en noteren.  Het systeem zorgt voor een uitgebreide kennis van een duidelijke bewegingstaal met een rijk vocabulaire. Ervaring in en kennis van dit systeem, leert je om beter te observeren, articuleren en interveniëren met je cliënten.De vier basis categorieën van het systeem zijn: “lichaam” (hoe beweegt het lichaam, welke delen worden wel/niet gebruikt), “effort” (dynamische kwaliteiten van beweging), “ruimte” (patronen en punten in de ruimte waar het lichaam door beweegt), en “vorm” (veranderende lichaamsvormen in relatie tot iets of iemand).

Tijdens deze studiedag gaan we niet alle categorieën langs, maar gaan we dieper in op twee elementen van de LBMS die volgens ons specifiek in het werken met de Sherborne methode van belang zijn, namelijk “effort” en de motorische ontwikkelingspatronen.

Effort gaat om dynamiek, het kwalitatieve gebruik van energie, kleur, emotie, innerlijke houding en gevoel.

De motorische ontwikkelingspatronen zijn de patronen die elk kind doorloopt om tot volle ontwikkeling te komen en ze vormende levenslange basis voor onze beweging en houding. Bij bewegings- of ontwikkelingsachterstand bij kinderen, is het wenselijk om met deze patronen te werken.

In het ochtenddeel van deze studiedag gaan we een aantal aspecten van LBMS onderzoeken vanuit de eigenervaring. Het middagprogramma is meer gericht op het oefenen met observatie en interventie.

De praktijkervaringen worden theoretisch onderbouwd, maar we gaan vooral veel experimenteren en improviserenin beweging, om zo meer bewust te worden van de persoonlijke verbinding met de verschillende aspecten. Deze ervaring wordt dan afgewisseld met momenten van observatie. Hoe beter het in je lijf zit, hoe makkelijker je het ook kan zien bij anderen. Zo kun je persoonlijke verschillen beter waarnemen.

“Elk lichaam heeft een verhaal te vertellen. Deze verhalen zijn persoonlijk en specifiek en tegelijkertijd zijn ze ook universeel.”

“Door iemand te zien bewegen kunnen we de essentie van deze persoon waarnemen. Dat is de reden waarom dans en beweging zo magisch en ontroerend kunnen zijn. Beweging vertaalt onze innerlijke sensaties naar de buitenwereld. Door beweging communiceren wij met anderen en manifesteren wij ons in de wereld. Als we bewegingen observeren, kunnen we de bewegingscodes ontrafelen en betekenis geven aan wat we zien. ”

Katharina Conradi
CMA (Certified Movement Analyst)
BA (Bachelor Dance and Choreography)
MA (Master Dance Therapy)
RSMT/E (Registered Somatic Movement Therapist/Educator)

Katharina Conradi is bewegingsanalist, choreograaf, docent en therapeut en is gevestigd in Amsterdam. Ze geeft internationaal workshops in onder anderen Spanje, Schotland, Polen, Duitsland, België en New York.In haar werk breng Katharina haar ervaring als danser, choreograaf, docent, therapeut en bewegingsanalist bij elkaar. Ze geeft les aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam (Academy for Theatre and Dance) en Rotterdam (Codarts). Ze maakt voorstellingen en dansfilms. Ze is werkzaam als danstherapeut in haar eigen praktijk ‘Dans en therapie’  in Amsterdam, waarin ze met mensen aan persoonlijke ontwikkeling werkt. Ze coacht uitvoerende kunstenaars in het vinden van integratie tussen lichaam, interpersoonlijke ruimte en publiek. Beweging, ‘embodiment’(belichaming) en creativiteit zijn de aansluitende thema’s tussen de verschillende werkterreinen. www.katharinaconradi.com

“Wie we zijn en hoe we ons voelen, wordt zichtbaar in onze beweging. Daarom is beweging ook een toegang tot innerlijk bewogen worden.”

“Lesgeven in het Laban Bartenieff Bewegingssysteem voelt als een privilege en vervult mijn wens om meer inzicht en begrip te krijgen over beweging, zowel in de breedte als in de diepte. Dit rijke systeem inspireert me in de kleinste bewegingen van mijn lichaam tot in de grote bewegingen van het leven.”

Marieke Delannoy
CLMA (Certified Laban Movement Analyst)
BA (Bachelor Creatieve Therapie dans en beweging)
RSMT/E (Registered Somatic Movement Therapist/Educator)
Mindfulness trainer (categorie 1 VMBN) en ACT therapeut

Marieke Delannoy is bewegingsanalist en geeft al een aantal jaren les als docent aan de Certificaat opleidingin het Laban Bartenieff Movement System (LBMS) van Eurolab in Berlijn. Samen met Katharina Conradi heeft ze EMOVE institute opgericht, waar in 2019 een eigen Certificaat opleiding van start gaat. Marieke gebruikt het LBMS in haar werk als danstherapeute (individueel  en in groepen o.a. bij het U-center in Epen), als performer, dans- en bewegingsdocente (o.a. kinderdans, beweging voor acteurs), en als gastdocente aan danstherapie opleidingen in Nederland en België. Ook geeft ze opleidingen “Dansante Fysiotherapie” bij Psychfysio. Een aantal jaren geleden werkte ze ook als weerbaarheidstrainer, jeugdwerker en danstherapeute met kinderen en jongeren, waar ze ook het lichaam en beweging gebruikte als ingang. Naast haar dans- en beweging gerelateerd werk, is Marieke ook Mindfulness trainer. Mindful en aanwezig zijn met wat er is, isdebasis geworden van waaruit ze handelt.
https://nl.linkedin.com/in/marieke-delannoy-0a30b162
https://dansantefysiotherapie.nl/
http://www.tridance.nl/meerdaagse-trainingen/bartenieff-fundamentals.html

We zien jullie graag op 11 oktober in Den Bosch! Inschrijven kan via het inschrijfformulier!

Read More →
19 juni 2018
Posted by Sherborne NL

Nieuwe basiscursus Bewegingspedagogiek gepland in Deurne!

In het najaar van 2018 organiseren we weer een basiscursus Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne!
Data: 26 en 27 oktober 2018 en 13 april 2019. Hieronder meer informatie over de cursus!

Inschrijven voor deze cursus kan via deze pagina.

Basiscursus
Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne
Data: 26 en 27 oktober 2018 en 13 april 2019

In deze 3 daagse cursus willen we de deelnemers laten kennismaken met en scholen in de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.
Lees ook de algemene cursusinformatie.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij;
ORO (Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)
De Loop 5, 5751 PH Deurne, Noord-Brabant

Datum en tijden
Vrijdag   26-10-2018       9.30-21.00 uur
Zaterdag 27-10-2018      9.30-17.00 uur
zaterdag 13-04-2019       9.30-17.00 uur

Cursusleiding
Nici Ummels, bewegingstherapeute
Wil Moonen, kinderfysiotherapeut en psychomotorisch therapeut

Beiden zijn erkende courseleaders van de International Sherborne Foundation (ISCO).

Kosten
De kosten bedragen € 550,-
In dit bedrag zijn de kosten van de reader, koffie en thee, lunches en een warme maaltijd inbegrepen.

Aanmelding
Het aantal deelnemers is beperkt (maximaal 24) en de volgorde van inschrijving en betaling is bepalend voor deelname.

Opgave
Je kunt je online opgeven via het inschrijfformulier.

Voor informatie/vragen over deze cursus, kun je mailen naar nplm.ummels@gmail.com

Betaling
Gelieve het verschuldigde cursusgeld van € 550,- vóór 1-9-2018 over te maken op banknummer NL95 INGB 0001 6568 16 t.n.v. N. Ummels te Valkenswaard o.v.v. Sherborne Deurne 2018. Je ontvangt een bevestiging van deelname als de betaling binnen is.

Annulering
Bij annulering vóór 1-9-2018 wordt het cursusgeld teruggestort. Bij annulering in september 2018 volgt een restitutie van 50%.
Na 30-9-2018 is geen restitutie meer mogelijk.

 

 

 

 

Read More →
6 februari 2018
Posted by Sherborne NL

Uitnodiging: Jaarlijkse ledenvergadering 25 januari 2018

Beste Sherborne Professional,

Zoals jullie misschien al weten zijn wij hard bezig om Sherborne in Nederland op de kaart te zetten en krijgt Sherborne Bewegingspedagogiek steeds meer bekendheid. De Sherborne Vereniging zet zich hier hard voor in, en daarbij voelen we ook steun van jullie, de professionals, die Sherborne overal zo goed promoten. We worden natuurlijk extra gesteund door de mensen die lid zijn van de Vereniging, want met dat geld kunnen we ons verder ontwikkelen. En we hebben daar nu mooie plannen voor liggen.

Dit jaar hebben we iets speciaals voor onze leden:

Op donderdag 25 januari organiseren wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering, maar niet zomaar! We beginnen met een Bewegingsworkshop door Bart Jaminé, mede schrijver van: “het groene boekje” en van “Sherborne Bewegingspedagogiek, ontwikkelingsstimulerend bewegen”. Het zal een dynamische sessie worden, waarin alles weer eens lekker opgeschud wordt, en waarbij hij de boxen van Laban een plek geeft.

Daarna gaan we met zijn allen vergaderen onder het genot een heerlijke curry maaltijd (kip of vega).

Dit alles in Wijkgebouw de Slinger in Den Bosch.
Tijd: van 17.00 – 20.30 uur.
Kosten: voor leden GRATIS (ook de maaltijd is inbegrepen)

Denk je nu: ja, dat wil ik ook! Word dan voor 25 januari lid van Sherborne Nederland!

Je sluit je dan bij ons aan voor het verder ontwikkelen van Sherborne Nederland en je kunt ook aansluiten bij deze super inspirerende avond.

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar sherborne.nl@gmail.com of via het inschrijfformulier!

Read More →
19 december 2017
Posted by Sherborne NL